באנר 150.150 זמני היום

באנר 150.150 מבחן דף היומי

קופות צדקה

באנר 150.300 גואלים את ביתו של הרב שרעבי שמאל

הרב בניהו שמואלי שליט''א

משנה יומית מסכת נדרים פרק ב' משנה ה' פרק ג' משנה א' י"ג אד''א התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת נדרים פרק ב משנה ג, ד י"ב אד''א התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת נדרים פרק ב משנה א, ב י"א אד''א התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת נדרים פרק א משנה ג, ד י' אד''א התשפד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת נדרים פרק א משנה א, ב ט' אד''א התשפד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת כתובות פרק יג משנה ט-יא ז אד''א התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת כתובות פרק יג משנה ז, ח ו אד''א התשפד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת כתובות פרק י"ג משנה ה, ו ו' אד''א התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק י"ג משנה ב', ד' אד''א התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק יב משנה ד פרק יג משנה א, ג אד''א התשפד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק יב משנה א, ב, ג ב' אד''א התשפד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק יא משנה ה, ו ל שבט התשפד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק יא משנה ג, ד כט שבט התשפד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק יא משנה א, ב כח שבט התשפד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת כתובות פרק י משנה ה, ו כז שבט התשפד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת כתובות פרק י משנה ג, ד כ"ו שבט התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק ט משנהט פרק י משנה א, ב כה שבט התשפד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק ט משנה ז, ח כג שבט התשפד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק ט משנה ה, ו כ"ב שבט התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק ט משנה ב-ד כא שבט התשפד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק ח' משנה ח' פרק ט' משנה א' כ' שבט התשפ''ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק ח משנה ו, ז י"ט שבט התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק ח משנה ד, ה יח שבט התשפד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק ח משנה א, ב ט"ז שבט התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק ז' משנה ט', י' ט"ו שבט התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק ז' משנה ז' י"ד שבט התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק ז משנה ה, ו י"ג שבט התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק ז' משנה ג'-ה' י"ב שבט התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק ו' משנה ז' פרק ז' משנה א' י"א שבט התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק ו' משנה ד'-ו' ט' שבט התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובת פרק ו' משנה א'- ג' ח' שבט התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יבמות פרק ה' משנה ח', ט' ז' שבט התשפד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק ה' משנה ו', ז' ו' שבט התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק ה' משנה ג'-ה' ה שבט התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק ה' משנה א', ב' ד' שבט התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק ד' משנה י"א, י"ב ב שבט התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק ד' משנה ט', י' א' שבט התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית פרק ד משנה ג-ז כ"ט טבת התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק ד' משנה ב, ג כ"ח טבת התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק ג משנה ט' פרק ד' משנה א' כ"ז טבת התשפד.

משנה יומית מסכת כתובות פרק ג משנה ח, ט כ"ו טבת התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק ג משנה ד-ו כ"ד טבת התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק ג משנה ב, ג כ"ג טבת התשפ"ד.

משנה יומית מסכת כתובות פרק ב משנה י פרק ג משנה א כ"ב טבת התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק ב' משנה ח', ט' כ"א טבת התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק ב' משנה ה-ז כ' טבת התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק ב משנה ג, ד י"ט טבת התשפ"ד הרב בניהו שמאלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק א משנה י פרק ב משנה א, ב י"ז טבת התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק א משנה ו-ח ט"ז טבת התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק א משנה ד-ו ט"ו טבת התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת כתובות פרק א' משנה ב', ג' י"ד טבת התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק ט"ז משנה ז' מסכת כתובות פרק א' משנה א' י"ג טבת התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק ט"ז משנה ד-ו י"ב טבת התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק ט"ז משנה ב, ג י' טבת התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק ט"ו משנה ט, י פרק ט"ז משנה א ט' טבת התשפד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק ט"ו משנה ו-ח ח' טבת התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יבמות פרק ט"ו משנה ד, ה ז טבת התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק ט"ו משנה ב, ג ו' טבת התשפד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק י"ד משנה ח, ט פרק ט"ו משנה א ה' טבת התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק י"ד משנה ה-ז ג' טבת התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק י"ד משנה ג, ד ב' טבת התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק י"ד משנה א, ב א' טבת התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יבמות פרק י"ג משנה י"א-י"ג כ"ט כסלו התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק יג משנה ט, י כח כסלו התשפד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק יג משנה ז, ח כ"ז כסלו התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק י"ג משנה ד-ו כ"ה כסלו התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק י''ג משנה ב, ג כ''ד כסלו התשפ''ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק י"ב משנה ו' פרק י"ג משנה א' כ"ג כסלו התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק י"ב משנה ד, ה כ"ב בכסלו התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק יב משנה א-ג כ"א כסלו התשפד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק יא משנה ו, ז כ' כסלו התשפד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק י"א משנה ד, ה י"ח כסלו התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק יא משנה א-ג י"ז כסלו התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יבמות פרק י משנה ח, ט ט"ז כסלו התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק י משנה ה-ז ט"ו כסלו התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק י משנה ג, ד י''ד כסלו התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק י' משנה א', ב' י"ג כסלו התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק ט משנה ד-ו י"א כסלו התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק ט משנה ב, ג י' כסלו התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יבמות פרק ח משנה ו פרק ט משנה א ט' כסלו התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יבמות פרק ח' משנה ג-ה ח' כסלו התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יבמות פרק ח משנה א, ב ז' כסלו התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יבמות פרק ז משנה ה, ו ו' כסלו התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יבמות פרק ז משנה ג , ד ד' כסלו התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יבמות פרק ו משנה ו פרק ז משנה א, ב ג' כסלו התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יבמות פרק ו משנה ד, ה ב' כסלו התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק ו משנה ב, ג א' כסלו התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק ה משנה ו פרק ו משנה א כ"ט חשון התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק ה משנה ג-ה כ"ח חשון התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק ד' משנה י"ג פרק ה משנה א', ב' כ"ו חשון התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק ד' משנה יא, יב כ"ה חשון התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק ד משנה ט, י כ"ד חשון התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק ד משנה ז, ח כ"ג חשון התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק ד משנה ה, ו כ"ב חשון התשפד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יבמות פרק ד משנה ב-ד כ"א חשון התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יבמות פרק ג משנה ט, י פרק ד משנה א י"ט חשון התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יבמות פרק ג משנה ז, ח י"ח חשון התשפ"ד הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת יבמות פרק ג משנה ה, ו י"ז חשון התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יבמות פרק ג משנה ג, ד ט"ז חשון התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יבמות פרק ג משנה א, ב ט"ו חשון התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יבמות פרק ב משנה ח-י יד חשון התשפד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יבמות פרק ב משנה ה-ז י"ב חשון התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יבמות פרק ב משנה ג, ד י"א חשון התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יבמות פרק ב משנה א,ב י' חשון התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יבמות פרק א משנה ג, ד ט' חשון התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יבמות פרק א משנה א, ב ח' חשון התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת חגיגה פרק ג משנה ז, ח ז' חשון התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת חגיגה פרק ג משנה ד-ו ה' חשון התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת חגיגה פרק ג משנה ב, ג ד' חשון התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת חגיגה פרק ב משנה ז פרק ג משנה א ג' חשון התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת חגיגה פרק ב משנה ד-ו ב' חשון התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת חגיגה פרק ב משנה ב, ג א' חשון התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת חגיגה פרק א משנה ח, פרק ב משנה א ל' תשרי התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת חגיגה פרק א' משנה ה-ז כ"ח תשרי התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת חגיגה פרק א משנה ג, ד כ"ז תשרי התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת חגיגה פרק א משנה א, ב כ"ו תשרי התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת מועד קטן פרק ג משנה ח, ט כ"ה תשרי התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת מועד קטן פרק ג משנה ד,ה כ"ג תשרי התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת מועד קטן פרק ג משנה א-ג כ"א תשרי התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת מועד קטן פרק ב משנה ב-ה כ' תשרי התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת מועד קטן פרק א משנה י פרק ב משנה א י"ט תשרי התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת מועד קטן פרק א משנה ח, ט י"ח תשרי התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת מועד קטן פרק א' משנה ה-ז י"ז תשרי התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת מועד קטן פרק א' משנה ג', ד' ט"ז תשרי התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת מגילה- מועד קטן פרק ד' משנה י', פרק א' משנה א', ב' י"ד תשרי התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת מגילה פרק ד משנה ח, ט יג תשרי התשפד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת מגילה פרק ד משנה ו, ז יב תשרי התשפד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת מגילה פרק ד משנה ג-ה יא תשרי התשפד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת מגילה פרק ד משנה א'-ב' ט' תשרי התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת מגילה פרק ג' משנה ד'-ו' ז' תשרי התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת מגילה פרק ג' משנה א'-ג ' ו' תשרי התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת מגילה פרק ב' משנה ד-ו ה' תשרי התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת מגילה פרק ב' משנה ב'-ג' ד' תשרי התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת מגילה פרק א' משנה י', י"א פרק ב' משנה א' ג' תשרי התשפ"ד הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת מגילה פרק א משנה ח-ט כ"ט אלול התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת מגילה פרק א' משנה ד-ז כ"ח אלול התשפ"ג הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת מגילה פרק א' משנה ב, ג כ"ז אלול התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת תענית פרק ד' משנה ח' מסכת מגילה פרק א' משנה א' כ"ו אלול התשפ"ג הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת תענית פרק ד משנה ה-ז כה אלול התשפ"ג הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת תענית פרק ד משנה ג, ד כד אלול התשפ"ג הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת תענית פרק ד משנה א, ב כ"ב אלול התשפ"ג הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת תענית פרק ג משנה ח, ט כא אלול התשפ"ג הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת תענית פרק ג משנה ה-ז כ אלול התשפ"ג הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת תענית פרק ג משנה ג, ד יט אלול התשפ"ג הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת תענית פרק ד משנה א-ב יח אלול התשפ"ג הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת תענית פרק ב משנה ח-י יז אלול התשפ"ג הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת תענית פרק ב משנה ה-ז טו אלול התשפג הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת תענית פרק ב משנה ב-ד יד אלול התשפג הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת תענית פרק א משנה ז פרק ב משנה א יג אלול התשפג הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת תענית פרק א משנה ד-ו יב אלול התשפג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת ראש השנה פרק ד' משנה ח ט מסכת תענית פרק א' משנה א' י אלול התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת ראש השנה פרק ד משנה ו, ז ח' אלול התשפג הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת ראש השנה פרק ד משנה ד, ה ז' אלול התשפג הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת ראש השנה פרק ד משנה ב, ג ו אלול התשפג הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת ראש השנה פרק ג משנה ח פרק ד משנה א ה אלול התשפג הרב בניהו שמאולי.

משנה יומית מסכת ראש השנה פרק ג משנה ו, ז ד אלול התשפג הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת ראש השנה פרק ג משנה ג, ד, ה ג אלול התשפג.

משנה יומית מסכת ראש השנה פרק ב משנה ז, ח ל אב התשפג הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת ראש השנה פרק ב משנה ה, ו כט אב הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת ראש השנה פרק ב משנה ג, ד כ"ח אב הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת ראש השנה פרק א משנה ט פרק ב משנה א, ב כ"ז אב התשפ"ג הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת ראש השנה פרק א משנה ו כ"ו אב התשפ"ג הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת ראש השנה פרק א משנה ג כ"ג אב התשפ"ג הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת ראש השנה פרק א משנה א כ"ג אב התשפ"ג הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת ביצה פרק ה משנה ה-ז כ"ב אב התשפ"ג הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת ביצה פרק ה משנה ג, ד כ"א אב התשפ"ג הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת ביצה פרק ה משנה א כ' אב התשפ"ג הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת ביצה פרק ד משנה ו י"ט אב התשפ"ג הרב בניהו שמואלי.

משנה יומית מסכת ביצה פרק ד משנה ג יז אב התשפג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת ביצה פרק ד משנה א, ב טז אב התשפג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת ביצה פרק ג משנה ז, ח טו אב התשפג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת ביצה פרק ג משנה ה, ו יד אב התשפג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת ביצה פרק ג משנה ג התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת ביצה פרק ג משנה א התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת ביצה פרק ב משנה ג (ח אב) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת ביצה פרק ב משנה א (ז אב) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת בצה פרק א' משנה ט' (ו' אב) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת בצה פרק א' משנה ו' (ה' אב) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת ביצה פרק א' משנה ד' (ג' אב) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת בצה פרק א' משנה ב' (ב' אב) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת בצה פרק א' משנה א' (א' אב) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת סוכה פרק ה' משנה ז' (א' אב) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת סוכה פרק ה' משנה ה' (כ"ט תמוז) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי שליט"א

משנה יומית מסכת סוכה פרק ה' משנה ג' (כ"ח אב) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת סוכה פרק ה' משנה א' (כ"ו אב) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת סוכה פרק ד' משנה ח' (כ"ד אב) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת סוכה פרק ד' משנה ד' (כ"ג אב) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת סוכה פרק ד' משנה א' (כ"ב תמוז) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת סוכה פרק ג' משנה י"ד (כ"א תמוז) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת סוכה פרק ג' משנה י"ב (כ' תמוז) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי שליט"א

משנה יומית מסכת סוכה פרק ג' משנה ט' (י"ח תמוז) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי שליט"א

משנה יומית מסכת סוכה פרק ג' משנה ו' (י"ז תמוז) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי שליט"א

משנה יומית מסכת סוכה פרק ג' משנה ד' (ט"ז תמוז) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי שליט"א

משנה יומית מסכת סוכה פרק ג' משנה ב' (ט"ו תמוז) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי שליט"א

משנה יומית מסכת סוכה פרק ב' משנה ט' (י"ד תמוז) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי שליט"א

משנה יומית מסכת סוכה פרק ב' משנה ה' (י"ג תמוז) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי שליט"א

משנה יומי מסכת סוכה פרק ב' משנה ב' (י"א תמוז) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי שליט"א

משנה יומית מסכת סוכה פרק א' משנה י"א (י' תמוז) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת סוכה פרק א' משנה ט' (ט' תמוז) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת סוכה פרק א' משנה ז' (ח' תמוז) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת סוכה פרק א' משנה ה' (ז' תמוז) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת סוכה פרק א' משנה ג' (ו' תמוז) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת סוכה פרק א' משנה א' (ד' תמוז) התשפ"ג הרב בניהו שמנואלי

משנה יומית מסכת יומא פרק ח' משנה ט' (ד' תמוז) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יומא פרק ח' משנה ז' (ג' תמוז) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יומא פרק ח' משנה ה' (ב' תמוז) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יומא פרק ח' משנה א' (א' תמוז) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יומא פרק ז' משנה ג' (כ"ט סיון) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יומא פרק ו' משנה ח' (כ"ז סיון) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יומא פרק ו' משנה ו' (כ"ו סיון) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יומא פרק ו' משנה ד' (כ"ה סיון) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יומא פרק ו' משנה ב' (כ"ד סיון) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יומא פרק ה' משנה ז' (כ"ג סיון) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יומא פרק ה' משנה ה' (כ"ב סיון) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יומא פרק ה' משנה ג' (כ' סיון) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יומא פרק ה' משנה א' (י"ט סיון) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יומא פרק ד' משנה ד' (י"ח סיון) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יומא פרק ד' משנה ב' (י"ז סיון) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יומא פרק ג' משנה ט' (ט"ו סיון) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יומא פרק ג' משנה ז' (י"ג סיון) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יומא פרק ג' משנה ד' (י"ב סיון) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יומא פרק ג' משנה א' (י"א סיון) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יומא פרק ב' משנה ה' (י' סיון) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יומא פרק ב' משנה ג' (ט' סיון) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יומא פרק ב' משנה א' (ח' סיון) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יומא פרק א' משנה ה' (ה' סיון) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת יומא פרק א' משנה א' (ד' סיון) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת שקלים פרק ח' משנה ז' (ג' סיון) התשפ"ג

משנה יומית מסכת שקלים פרק ח' משנה ה' (ב' סיון) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת שקלים פרק ז' משנה ה' (כ"ח אייר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

18משנה יומית מסכת שקלים פרק ז' משנה ג' (כ"ז אייר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת שקלים פרק ז' משנה א' (כ"ו אייר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת שקלים פרק ו' משנה ה' (כ"ה אייר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת שקלים פרק ו' משנה ג' (כ"ד אייר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת שקלים פרק ה' משנה ו' (כ"ג אייר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת שקלים פרק ה' משנה ג' (כ"א אייר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת שקלים פרק ד' משנה ט' (כ' אייר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת שקלים פרק ד' משנה ז' (י"ט אייר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת שקלים פרק ד' משנה ד' (י"ח אייר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת שקלים פרק ד' משנה ב' (י"ז אייר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת שקלים פרק ג' משנה ד' (ט"ז אייר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת שקלים פרק ב' משנה ב' (י"ד אייר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת שקלים פרק ב' משנה ה' (י"ג אייר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת שקלים פרק ב' משנה ג' (י"ב אייר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת שקלים פרק ב' משנה ב' (י"א אייר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת שקלים פרק א' משנה ו' (י' אייר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת שקלים פרק א' משנה ד' (ט' אייר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת שקלים פרק א' משנה א' (ז' אייר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק י' משנה ו' (ו' אייר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק י' משנה ד' (ה' אייר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק י' משנה ב' (ד' אייר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק ט' משנה י' (ג' אייר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק ט' משנה ח' (ב' אייר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק ט' משנה ו' (ל' ניסן) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק ט' משנה ד' (כ"ט ניסן) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק ט' משנה ב' (כ"ח ניסן) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק ח' משנה ח' (כ"ז ניסן) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחין פרק ח' משנה ו' (כ"ו ניסן) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק ח' משנה ב' (כ"ד ניסן) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק ז' משנה י"ג (כ"ג ניסן) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק ז' משנה ז' (כ' ניסן) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק ז' משנה ה' (י"ט ניסן) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק ז' משנה א' (י"ז ניסן) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק ו' משנה ד' (ט"ז ניסן) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק ו' משנה ב' (י"ד ניסן) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק ה' משנה י' (י"ג ניסן) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק ה' משנה ח' (י"ב ניסן) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק ה' משנה ד' (י"א ניסן) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק ד' משנה ט' (י' ניסן) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק ד' משנה ז' (ט' ניסן) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק ד' משנה ה' (ח' ניסן) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק ד' משנה ג' (ז' ניסן) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק ד' משנה ה' (ו' ניסן) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק ד' משנה ג' (ה' ניסן) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק ג' משנה ז' (ד' ניסן) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק ג' משנה ד' (ב' ניסן) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית פרק ג' משנה ב' (א' ניסן) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק ב' משנה ח' (כ"ט אדר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק ב' משנה ו' (כ"ח אדר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק ב' משנה ג' (כ"ז אדר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק א' משנה ז' (כ"ו אדר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק א' משנה ד' (כ"ד אדר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת פסחים פרק א' משנה ב' (כ"ג אדר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק י' משנה ט"ו (כ"ב אדר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק י' משנה י"ג (כ"א אדר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק י' משנה ו' (ט"ז אדר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק י' משנה ט' (כ' אדר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק י' משנה ד' (ט"ו אדר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק י' משנה ב' (י"ד אדר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק ט' משנה ד' ( י"ג אדר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק ח' משנה י' (י"ב אדר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק ח' משנה ח' (י' אדר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק ח' משנה ו' (ט' אדר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק ח' משנה ד' (ח' אדר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק ח' משנה א' (ז' אדר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק ז' משנה י"א (ו' אדר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק ז' משנה (ה' אדר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק ז' משנה ה' (ג' אדר) התשפג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק ז' משנה ג' (ב' אדר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק ז' משנה א' (א' אדר) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק ו' משנה ט' (ל' שבט) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק ו' משנה ז' (כ"ט שבט) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

23משנה יומית מסכת עירובין פרק ו' משנה ד' (כ"ח שבט) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק ו' משנה א' (כ"ו שבט) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק ה' משנה ח' (כ"ה שבט) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק ה' משנה ו' (כ"ד שבט) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

19משנה יומית מסכת עירובין פרק ה' משנה ד' (כ"ג שבט) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק ד' משנה י"א (כ"ב שבט) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק ד' משנה ח' (כ"א שבט) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק ד' משנה ו' (י"ט שבט) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק ד' משנה ד' (י"ח שבט) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק ד' משנה ב' (י"ז שבט) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק ג' משנה ח' (ט"ז שבט) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק ג' משנה ו' (ט"ו שבט) התשפ"ג הרב בניהושמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק ג' משנה ד' (י"ד שבט) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק ג' משנה ב' (י"ב שבט) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית פרק ב' משנה ו' (י"א שבט) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק ב' משנה ד' (י' שבט) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית פרק ב' משנה ב' (ט' שבט) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית פרק א' משנה י' (ח' שבט) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית פרק א' משנה ח' (ז' שבט) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק א' משנה ה' (ה' שבט) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת עירובין פרק א' משנה ב' (ד' שבט) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית מסכת שבת פרק כ"ד משנה ב' (ב' שבט) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית פרק כ"ג משנה ה' (א' שבט) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית פרק כ"ב משנה ב' (כ"ח טבת) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית פרק כ"ב משנה ו' (כ"ז טבת) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית פרק כ"ב משנה ד' (כ"ו טבת) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי

משנה יומית פרק כ"ב משנה ג' (כ"ה טבת) התשפ"ג הרב בניהו שמואלי