באנר 150.150 זמני היום

באנר 150.150 מבחן דף היומי

קופות צדקה

באנר 150.300 גואלים את ביתו של הרב שרעבי שמאל

ראש הכולל הרב יוסף שמואלי שליט''א

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום ראשון י"ג תמוז ה'תש''פ - דף כ"א פרשת שמות

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שבת קודש י"ב תמוז ה'תש''פ - דף כ' פרשת שמות

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שישי י"א תמוז ה'תש''פ - דף י"ט פרשת שמות

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום חמישי י' תמוז ה'תש''פ - דף י"ח פרשת שמות

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום רביעי ט' תמוז ה'תש''פ - דף י"ז פרשת שמות

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שלישי ח' תמוז ה'תש''פ - דף ט"ז פרשת שמות

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שני ז' תמוז ה'תש''פ - דף ט"ו פרשת שמות

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום ראשון ו' תמוז ה'תש''פ - דף י"ד פרשת שמות

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שבת קודש ה' תמוז ה'תש''פ - דף י"ג פרשת שמות

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שישי ד' תמוז ה'תש''פ - דף י"ב פרשת שמות

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום חמישי ג' תמוז ה'תש''פ - דף י"א פרשת שמות

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום רביעי ב' תמוז ה'תש''פ - דף י' פרשת שמות

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שלישי א' תמוז ה'תש''פ - דף ט' פרשת שמות

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שני ל' סיוון ה'תש''פ - דף ח' פרשת שמות

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום ראשון כ"ט סיוון ה'תש''פ - דף ז' פרשת שמות

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שבת קודש כ"ח סיוון ה'תש''פ - דף ו' פרשת שמות

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שישי כ"ז סיוון ה'תש''פ - דף ה' פרשת שמות

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום חמישי כ"ו סיוון ה'תש''פ - דף ד' פרשת שמות

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום רביעי כ"ה סיוון ה'תש''פ - דף ג' פרשת שמות

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שלישי כ"ד סיוון ה'תש''פ - דף ב' פרשת שמות

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ראשון כ"ה אדר ה'תשפ"א - דף רס"ט בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שבת קודש כ"ד אדר ה'תשפ"א - דף רס"ח בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ששי כ''ג אדר ה'תשפ"א - דף רס"ז בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום חמישי כ''ב אדר ה'תשפ"א - דף רס"ו בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום רביעי כ''א אדר ה'תשפ"א - דף רס"ה בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שלישי כ' אדר ה'תשפ"א - דף רס"ד בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שני י"ט אדר ה'תשפ"א - דף רס"ג בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ראשון י"ח אדר ה'תשפ"א - דף רס"ב בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שבת קודש י"ז אדר ה'תשפ"א - דף רס"א בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ששי ט"ז אדר ה'תשפ"א - דף ר"ס בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום חמישי ט"ו אדר ה'תשפ"א - דף רנ"ט בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום רביעי י"ד אדר ה'תשפ"א - דף רנ"ח בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שלישי י"ג אדר ה'תשפ"א - דף רנ"ז בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שני י"ב אדר ה'תשפ"א - דף רנ"ו בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ראשון י''א אדר ה'תשפ"א - דף רנ"ה בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שבת קודש י' אדר ה'תשפ"א - דף רנ"ד בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ששי ט' אדר ה'תשפ"א - דף רנ"ג בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום חמישי ח' אדר ה'תשפ"א - דף רנ"ב בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום רביעי ח' אדר ה'תשפ"א - דף רנ"א בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שלישי ז' אדר ה'תשפ"א - דף ר"נ בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שני ו' אדר ה'תשפ"א - דף רמ"ט בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ראשון ה' אדר ה'תשפ"א - דף רמ"ח בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שבת קודש ד' אדר ה'תשפ"א - דף רמ"ז בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ששי ג' אדר ה'תשפ"א - דף רמ"ו בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום חמישי ב' אדר ה'תשפ"א - דף רמ"ה בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום רביעי א' אדר ה'תשפ"א - דף רמ"ד בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שלישי כ"ט שבט ה'תשפ"א - דף רמ"ג בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שני כ"ט שבט ה'תשפ"א - דף רמ"ב בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ראשון כ"ח שבט ה'תשפ"א - דף רמ"א בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שבת קודש כ"ז שבט ה'תשפ"א - דף ר"מ בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ששי כ"ו שבט ה'תשפ"א - דף רל"ט בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום חמישי כ"ה שבט ה'תשפ"א - דף רל"ח בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום רביעי כ"ד שבט ה'תשפ"א - דף רל"ז בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שלישי כ"ג שבט ה'תשפ"א - דף רל"ו בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שני כ"ב שבט ה'תשפ"א - דף רל"ה בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ראשון כ"א שבט ה'תשפ"א - דף רל"ד בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שבת קודש כ' שבט ה'תשפ"א - דף רל"ג בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ששי י"ט שבט ה'תשפ"א - דף רל"ב בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום חמישי י"ח שבט ה'תשפ"א - דף רל"א בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום רביעי י"ז שבט ה'תשפ"א - דף ר"ל בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שלישי ט"ז שבט ה'תשפ"א - דף רכ"ט בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שני ט"ו שבט ה'תשפ"א - דף רכ"ח בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ראשון י''ד שבט ה'תשפ"א - דף רכ"ז בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שבת קודש י''ג שבט ה'תשפ"א - דף רכ"ו בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ששי י''ב שבט ה'תשפ"א - דף רכ"ה בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום חמישי י''א שבט ה'תשפ"א - דף רכ"ד בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום רביעי י' שבט ה'תשפ"א - דף רכ"ג בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שלישי ט' שבט ה'תשפ"א - דף רכ"ב בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שני ח' שבט ה'תשפ"א - דף רכ"א בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ראשון ז' שבט ה'תשפ"א - דף ר"כ בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שבת קודש ו' שבט ה'תשפ"א - דף רי"ט בפרשת אלה פקודי

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ששי ה' שבט ה'תשפ"א - דף רי"ח בפרשת ויקהל

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום חמישי ד' שבט ה'תשפ"א - דף רי"ז בפרשת ויקהל

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום רביעי ג' שבט ה'תשפ"א - דף רט"ז בפרשת ויקהל

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שלישי ב' שבט ה'תשפ"א - דף רט"ו בפרשת ויקהל

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שני א' שבט ה'תשפ"א - דף רי"ד בפרשת ויקהל

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ראשון כ''ט טבת ה'תשפ"א - דף רי"ג בפרשת ויקהל

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ראשון כ''ח טבת ה'תשפ"א - דף רי"ב בפרשת ויקהל

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שבת קודש כ''ז טבת ה'תשפ"א - דף רי"א בפרשת ויקהל

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שישי כ''ו טבת ה'תשפ"א - דף ר''י בפרשת ויקהל

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום חמישי כ''ה טבת ה'תשפ"א - דף ר''ט בפרשת ויקהל

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום רביעי כ''ד טבת ה'תשפ"א - דף ר''ח בפרשת ויקהל

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שלישי כ''ג טבת ה'תשפ"א - דף ר''ז בפרשת ויקהל

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שני כ''ב טבת ה'תשפ"א - דף ר''ו בפרשת ויקהל

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ראשון כ''א טבת ה'תשפ"א - דף ר''ה בפרשת ויקהל

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שבת קודש כ' טבת ה'תשפ"א - דף ר''ד בפרשת ויקהל

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ששי י"ט טבת ה'תשפ"א - דף ר''ג בפרשת ויקהל

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום חמישי י"ח טבת ה'תשפ"א - דף ר''ב בפרשת ויקהל

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום רביעי י"ז טבת ה'תשפ"א - דף ר''א בפרשת ויקהל

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שלישי ט"ז טבת ה'תשפ"א - דף ר' בפרשת ויקהל

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שני ט"ו טבת ה'תשפ"א - דף קצ"ט בפרשת ויקהל

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ראשון י"ד טבת ה'תשפ"א - דף קצ"ח בפרשת ויקהל

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שבת קודש י"ג טבת ה'תשפ"א - דף קצ"ז בפרשת ויקהל

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ששי י"ב טבת ה'תשפ"א - דף קצ"ו בפרשת ויקהל

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום רביעי י' טבת ה'תשפ"א - דף קצ"ה בפרשת ויקהל

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שלישי ט' טבת ה'תשפ"א - דף קצ"ד בפרשת כי תשא

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שני ח' טבת ה'תשפ"א - דף קצ"ג בפרשת כי תשא

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ראשון ז' טבת ה'תשפ"א - דף קצ"ב בפרשת כי תשא

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שבת קודש ו' טבת ה'תשפ"א - דף קצ"א בפרשת כי תשא

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שישי ה' טבת ה'תשפ"א - דף ק"צ בפרשת כי תשא

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום חמישי ד' טבת ה'תשפ"א - דף קפ"ט בפרשת כי תשא

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום רביעי ג' טבת ה'תשפ"א - דף קפ"ח בפרשת כי תשא

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שלישי ב' טבת ה'תשפ"א - דף קפ"ז בפרשת תצוה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שני א' טבת ה'תשפ"א - דף קפ"ו בפרשת תצוה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ראשון כ"ט כסליו ה'תשפ"א - דף קפ"ה בפרשת תצוה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שבת קודש כ"ח כסליו ה'תשפ"א - דף קפ"ד בפרשת תצוה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שישי כ"ז כסליו ה'תשפ"א - דף קפ"ג בפרשת תצוה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום חמישי כ"ו כסליו ה'תשפ"א - דף קפ"ב בפרשת תצוה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום רביעי כ"ה כסליו ה'תשפ"א - דף קפ"א בפרשת תצוה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שלישי כ"ד כסליו ה'תשפ"א - דף ק"פ בפרשת תצוה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שני כ"ג כסליו ה'תשפ"א - דף קע"ט בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שני כ"ב כסליו ה'תשפ"א - דף קע"ח בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שני כ"א כסליו ה'תשפ"א - דף קע"ז בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ראשון כ' כסליו ה'תשפ"א - דף קע"ו בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שבת קודש י"ט כסליו ה'תשפ"א - דף קע"ה בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שישי י"ח כסליו ה'תשפ"א - דף קע"ד בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום חמישי י"ז כסליו ה'תשפ"א - דף קע"ג בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום רביעי ט"ז כסליו ה'תשפ"א - דף קע"ב בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שלישי ט"ו כסליו ה'תשפ"א - דף קע"א בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שני י"ד כסליו ה'תשפ"א - דף ק"ע בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ראשון י"ג כסליו ה'תשפ"א - דף קס"ט בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שבת קודש י"ג כסליו ה'תשפ"א - דף קס"ח בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שישי י"ב כסליו ה'תשפ"א - דף קס"ז בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום חמישי י"א כסליו ה'תשפ"א - דף קס"ו בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום רביעי י' כסליו ה'תשפ"א - דף קס"ה בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שלישי ט' כסליו ה'תשפ"א - דף קס"ד בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שני ח' כסליו ה'תשפ"א - דף קס"ג בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ראשון ז' כסליו ה'תשפ"א - דף קס"ב בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שבת קודש ו' כסליו ה'תשפ"א - דף קס"א בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שישי ה' כסליו ה'תשפ"א - דף ק"ס בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום חמישי ד' כסליו ה'תשפ"א - דף קנ"ט בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום רביעי ג' כסליו ה'תשפ"א - דף קנ"ח בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שלישי ב' כסליו ה'תשפ"א - דף קנ"ז בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שני א' כסליו ה'תשפ"א - דף קנ"ו בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ראשון כ"ט חשון ה'תשפ"א - דף קנ"ה בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שבת קודש כ"ח חשון ה'תשפ"א - דף קנ"ד בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שישי כ"ז חשון ה'תשפ"א - דף קנ"ג בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום חמישי כ"ו חשון ה'תשפ"א - דף קנ"ב בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום רביעי כ"ה חשון ה'תשפ"א - דף קנ"א בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שלישי כ"ד חשון ה'תשפ"א - דף ק"נ בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שני כ"ג חשון ה'תשפ"א - דף קמ"ט בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ראשון כ''ב חשון ה'תשפ"א - דף קמ"ח בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שבת קודש כ''א חשון ה'תשפ"א - דף קמ"ז בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שישי כ' חשון ה'תשפ"א - דף קמ"ו בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום חמישי י"ט חשון ה'תשפ"א - דף קמ"ה בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום רביעי י"ח חשון ה'תשפ"א - דף קמ"ד בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שלישי י"ז חשון ה'תשפ"א - דף קמ"ג בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שני ט"ז חשון ה'תשפ"א - דף קמ"ב בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ראשון ט"ו חשון ה'תשפ"א - דף קמ"א בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שבת קודש י''ד חשון ה'תשפ"א - דף ק"מ בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שישי י''ג חשון ה'תשפ"א - דף קל"ט בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום חמישי י''ב חשון ה'תשפ"א - דף קל"ח בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום רביעי י''א חשון ה'תשפ"א - דף קל"ז בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שלישי י' חשון ה'תשפ"א - דף קל"ו בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שני ט' חשון ה'תשפ"א - דף קל"ה בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ראשון ח' חשון ה'תשפ"א - דף קל"ד בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שבת קודש ז' חשון ה'תשפ"א - דף קל"ג בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שישי ו' חשון ה'תשפ"א - דף קל"ב בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום חמישי ה' חשון ה'תשפ"א - דף קל"א בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום רביעי ד' חשון ה'תשפ"א - דף ק"ל בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שלישי ג' חשון ה'תשפ"א - דף קכ"ט בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שני ב' חשון ה'תשפ"א - דף קכ"ח בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ראשון א' חשון ה'תשפ"א - דף קכ"ז בפרשת תרומה

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ראשון ל תשרי ה'תשפ"א - דף קכ"ו בפרשת משפטים

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שישי כ"ט תשרי ה'תשפ"א - דף קכ"ה בפרשת משפטים

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום חמישי כ"ח תשרי ה'תשפ"א - דף קכ"ד בפרשת משפטים

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום רביעי כ"ז תשרי ה'תשפ"א - דף קכ"ג בפרשת משפטים

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שלישי כ"ו תשרי ה'תשפ"א - דף קכ"ב בפרשת משפטים

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שני כ"ה תשרי ה'תשפ"א - דף קכ"א בפרשת משפטים

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ראשון כ"ד תשרי ה'תשפ"א - דף ק"כ בפרשת משפטים

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שבת קודש כ"ג תשרי ה'תשפ"א - דף קי"ט בפרשת משפטים

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שישי כ"ב תשרי ה'תשפ"א - דף קי"ח בפרשת משפטים

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום חמישי כ"א תשרי ה'תשפ"א - דף קי"ז בפרשת משפטים

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום רביעי כ' תשרי ה'תשפ"א - דף קט"ז בפרשת משפטים

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שלישי י"ט תשרי ה'תשפ"א - דף קט"ו בפרשת משפטים

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שני י"ח תשרי ה'תשפ"א - דף קי"ד בפרשת משפטים

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ראשון י"ז תשרי ה'תשפ"א - דף קי"ג בפרשת משפטים

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שבת קודש ט"ז תשרי ה'תשפ"א - דף קי"ב בפרשת משפטים

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שישי ט"ו תשרי ה'תשפ"א - דף קי"א בפרשת משפטים

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום חמישי י"ד תשרי ה'תשפ"א - דף ק"י בפרשת משפטים

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום רביעי י"ג תשרי ה'תשפ"א - דף ק"ט בפרשת משפטים

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שלישי י"ב תשרי ה'תשפ"א - דף ק"ח בפרשת משפטים

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שני י"א תשרי ה'תשפ"א - דף ק"ז בפרשת משפטים

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ראשון י' תשרי ה'תשפ"א - דף ק"ו בפרשת משפטים

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שבת קודש ט' תשרי ה'תשפ"א - דף ק"ה בפרשת משפטים

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שישי ח' תשרי ה'תשפ"א - דף ק"ד בפרשת משפטים

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום חמישי ז' תשרי ה'תשפ"א - דף ק"ג בפרשת משפטים

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום רביעי ו' תשרי ה'תשפ"א - דף ק"ב בפרשת משפטים

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שלישי ה' תשרי ה'תשפ"א - דף ק"א בפרשת משפטים

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שני ד' תשרי ה'תשפ"א - דף ק' בפרשת משפטים

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ראשון ג' תשרי ה'תשפ"א - דף צ"ט בפרשת משפטים

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שבת קודש ב' תשרי ה'תשפ"א - דף צ"ח בפרשת משפטים

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שישי א' תשרי ה'תשפ"א - דף צ"ז בפרשת משפטים

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שישי כ"ט אלול ה'תש''פ - דף צ"ו בפרשת משפטים

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום חמישי כ"ח אלול ה'תש''פ - דף צ"ה בפרשת משפטים

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום רביעי כ"ז אלול ה'תש''פ - דף צ"ד בפרשת יתרו

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שלישי כ"ו אלול ה'תש''פ - דף צ"ג בפרשת יתרו

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שני כ"ה אלול ה'תש''פ - דף צ"ב בפרשת יתרו

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ראשון כ"ד אלול ה'תש''פ - דף צ"א בפרשת יתרו

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שבת קודש כ"ג אלול ה'תש''פ - דף צ' בפרשת יתרו

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שישי כ"ב אלול ה'תש''פ - דף פ"ט בפרשת יתרו

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום חמישי כ"א אלול ה'תש''פ - דף פ"ח בפרשת יתרו

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום רביעי כ' אלול ה'תש''פ - דף פ"ז בפרשת יתרו

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שלישי י"ט אלול ה'תש''פ - דף פ"ו בפרשת יתרו

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שני י"ח אלול ה'תש''פ - דף פ"ה בפרשת יתרו

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ראשון י"ז אלול ה'תש''פ - דף פ"ד בפרשת יתרו

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שבת קודש ט"ז אלול ה'תש''פ - דף פ"ג בפרשת יתרו

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שישי ט"ו אלול ה'תש''פ - דף פ"ב בפרשת יתרו

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום חמישי י"ד אלול ה'תש''פ - דף פ"א בפרשת יתרו

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום רביעי י"ג אלול ה'תש''פ - דף פ' בפרשת יתרו

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שלישי י"ב אלול ה'תש''פ - דף ע''ט בפרשת יתרו

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שני י"א אלול ה'תש''פ - דף ע''ח בפרשת יתרו

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום ראשון י' אלול ה'תש''פ - דף ע''ז בפרשת יתרו

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שבת קודש ט' אלול ה'תש''פ - דף ע''ו בפרשת יתרו

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שישי ח' אלול ה'תש''פ - דפים ע''ד ע''ה בפרשת יתרו

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום רביעי ו' אלול ה'תש''פ - דף ע' ע''א בפרשת יתרו

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום חמישי ז' אלול ה'תש''פ - דף ע''ב ע''ג בפרשת יתרו

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שלישי ה' אלול ה'תש''פ - דף ע''ד ע''ה רזא דרזין בפרשת יתרו

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שני ד' אלול ה'תש''פ - דף ע''ב ע''ג רזא דרזין בפרשת יתרו

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום ראשון ג' אלול ה'תש''פ - דף ע' ע''א רזא דרזין בפרשת יתרו

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שבת קודש ב' אלול ה'תש''פ - דף ס''ט בפרשת יתרו

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שישי א' אלול ה'תש''פ - דף ס''ח בפרשת יתרו

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום חמישי ל' אב ה'תש''פ - דף ס''ז בפרשת בשלח-יתרו

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום רביעי כ''ט אב ה'תש''פ - דף ס''ו בפרשת בשלח

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שלישי כ''ח אב ה'תש''פ - דף ס''ה בפרשת בשלח

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שני כ''ז אב ה'תש''פ - דף ס''ד בפרשת בשלח

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום ראשון כ''ו אב ה'תש''פ - דף ס''ג בפרשת בשלח

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שישי כ'ד אב ה'תש''פ - דף ס''א בפרשת בשלח

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שבת קודש כ''ה אב ה'תש''פ - דף ס''ב בפרשת בשלח

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום חמישי כ''ג ה'תש''פ - דף ס' בפרשת בשלח

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום רביעי כ''ב אב ה'תש''פ - דף נ''ט פרשת בשלח

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שלישי כ''א אב ה'תש''פ - דף נ''ח פרשת תש''פ

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שני כ' אב ה'תש''פ - דף נ''ז פרשת בשלח

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום ראשון י''ט אב ה'תש''פ - דף נ''ו פרשת בשלח

הדף היומי בזוהר הקדוש - ליום שבת קודש י''ח אב ה'תש''פ - דף נ''ה פרשת בשלח

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שישי י''ז אב ה'תש''פ - דף נ''ד פרשת בשלח

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום חמישי ט''ז אב ה'תש''פ - דף נ''ג פרשת בשלח

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום רביעי ט"ו אב ה'תש''פ - דף נ"ב פרשת בשלח

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שלישי י"ד אב ה'תש''פ - דף נ"א פרשת בשלח

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שני י"ג אב ה'תש''פ - דף נ' פרשת בשלח

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום ראשון י"ב אב ה'תש''פ - דף מ"ט פרשת בשלח

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שבת קודש י"א אב ה'תש''פ - דף מ"ח פרשת בשלח

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שישי י' אב ה'תש''פ - דף מ"ז פרשת בשלח

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום חמישי ט' אב ה'תש''פ - דף מ"ו פרשת בשלח

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום רביעי ח' אב ה'תש''פ - דף מ"ה פרשת בשלח

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שלישי ז' אב ה'תש''פ - דף מ"ד פרשת בשלח

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שני ו' אב ה'תש''פ - דף מ"ג פרשת בא

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום ראשון ה' אב ה'תש''פ - דף מ"ב פרשת בא

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שבת קודש ד' אב ה'תש''פ - דף מ"א פרשת בא

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שישי ג' אב ה'תש''פ - דף מ' פרשת בא

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום חמישי ב' אב ה'תש''פ - דף ל"ט פרשת בא

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום רביעי א' אב ה'תש''פ - דף ל"ח פרשת בא

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שלישי כ"ט תמוז ה'תש''פ - דף ל"ז פרשת בא

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שני כ"ח תמוז ה'תש''פ - דף ל"ו פרשת בא

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום ראשון כ"ז תמוז ה'תש''פ - דף ל"ה פרשת בא

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שבת קודש כ"ו תמוז ה'תש''פ - דף ל"ד פרשת בא

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שישי כ"ה תמוז ה'תש''פ - דף ל"ג פרשת בא

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום חמישי כ"ד תמוז ה'תש''פ - דף ל"ב פרשת וארא

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום רביעי כ"ג תמוז ה'תש''פ - דף ל"א פרשת וארא

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שלישי כ"ב תמוז ה'תש''פ - דף ל' פרשת וארא

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שני כ"א תמוז ה'תש''פ - דף כ"ט פרשת וארא

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום ראשון כ' תמוז ה'תש''פ - דף כ"ח פרשת וארא

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שבת קודש י"ט תמוז ה'תש''פ - דף כ"ז פרשת וארא

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שישי י"ח תמוז ה'תש''פ - דף כ"ו פרשת וארא

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום חמישי י"ז תמוז ה'תש''פ - דף כ"ה פרשת וארא

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום רביעי ט"ז תמוז ה'תש''פ - דף כ"ד פרשת וארא

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שלישי ט"ו תמוז ה'תש''פ - דף כ"ג פרשת וארא

הדף היומי בזוהר הקדוש - יום שני י"ד תמוז ה'תש''פ - דף כ"ב פרשת וארא

שיתוף