באנר 150.150 זמני היום

באנר 150.150 מבחן דף היומי

קופות צדקה

באנר 150.300 גואלים את ביתו של הרב שרעבי שמאל

מה חדש?

פנינים יקרים

מאמרים

פרשת תצוה - חס"ה לשבת

כיצד ניתן לתקן את הלבוש הרוחני שלנו? מה השטן ראה ונפל לאחוריו מרוב זעזוע? ומה צריך לכוין ב'אהבת עולם' בתפילה? • חידוש סיפור והלכה לפרשת תצוה

פרשת תרומה - חס"ה לשבת 

האם מי שתורם הוא נותן או לוקח? מדוע הוסיפו לבנימין הצדיק 22 שנה? והאם מותר לעבור לפני מי שאומר קדיש? • חידוש סיפור והלכה לפרשת תרומה

משה רבינו ע"ה

הילולת משה רבינו ע"ה • ליומא דהילולא ז' אדר

פרשת משפטים - חס"ה לשבת 

מה אפשר ללמוד מסמיכות הפרשיות של משפטים ותרומה? איזה דבר פלא אירע בעת שיחתם של הש"ך והמג"א? ואיזה חלק בתפילה נתקן ע"י פתקא שירדה מהשמים? • חידוש סיפור והלכה לפרשת משפטים

סגולות ותפילות

סדר קבלת תענית לתיקון חילול שבת

נוסח קבלת תענית ע"פ רבינו יוסף חיים לרוצה להתענות עבור תיקון חילול שבת

סדר טו בשבט

סדר לימוד לטו בשבט מהזוה"ק ודברי רבותינו ז"ל, ברכות ואכילת הפירות וקטעים נבחרים מתוך ספר עץ השדה של מו"ר שליט"א

תפילה לשחרור השבויים

תפילה לשחרור השבויים מהרה"ג המקובל האלקי המלוב"ן כמוהר"ר יהודה פתיה זיע"א

פרשת המן - סגולה לפרנסה

פרשת המן - סגולה לפרנסה לומר בכל יום את פרשת המן. סגולה מיוחדת לאמרה ביום שלישי בשבוע של פרשת בשלח. לקריאה נוחה וברורה לחצו על הקישור..

השיעור השבועי

שאל את הרב

גלריה

עלונים

הזוהר היומי - כל השיעורים

זוהר היומי בנעימה מיוחדת

גמרא יומית

הלכה יומית

משנה יומית

פדיון נפש

צור קשר