קבוצת העידכונים

בשעת רצון עניתיך

הזוהר היומי 51

נציב יום

קופות צדקה

IMG-20231218-WA0019

תמונה של WhatsApp‏ 2024-01-16 בשעה 14.23.41_5b64d33e

קאבר מבחן דף היומי #123

קאבר זמני היום לשבוע פרשת חקת התשפד

 

שנה גודל טקסט

ממלכת תורת הקבלה "נהר שלום" מיסודו של המקובל האלקי ראש עדת המכוונים המלוב"ן עמוד צלהותיהון דישראל מו"ר ועט"ר רבינו מרדכי שרעבי  זצוק"ל

תורה – עבודה – גמילות חסדים - מאז תרצ"ט זהו לא רק סלוגן אלא מציאות חיים, המהפכה של הדור האחרון, 24 שעות ביממה 365 יום בשנה פתוחה ישיבת נהר שלום לרשות הלומדים, למעלה ממאה אברכים מצטיינים העוסקים בכל מקצועות התורה ומתוכם קבוצת בני עליה נבחרים העוסקים בתורת הסוד, בזמנים לא זמנים שעות שאינם שעות...  קבוצות אברכים מובחרים, השוקדים על לימודם מחצות הליל עד עלות השחר, לילות שישי, וכל יומא דפגרא, וכמובן, "קוראין אותה ללועזות בלעז"... שיעורי תורה בכל שפה להבנה מקסימלית ועמוקה של נהר התורה...

"בהאי חיבור יפקון מן גלותא ברחמי" – ללמוד וללמד, להבהיר ולהפיץ, שיעורי קבלה יומיים, שיעור עולמי שבועי, הדלקת נרות, תיקונים, והעמדת דור חדש של מקובלים המעבירים את מסורת לימוד הקבלה לתלמידיהם, ועולה על כולנה עמותת "היכלה דרשב"י שזו מטרתה המוצהרת להפיץ את תורת הקבלה, לא מן ההפקר זכתה ישיבת נהר שלום להיות שם נרדף להפצת קבלה ולישועות בזכות תורת הקבלה – חזונו של מייסד הישיבה.

כ' בחשוון, י' בשבט, ז' באדר, ה' באב, הינם רק חלק מהתאריכים המיוחדים אותם מציינת ישיבת נהר שלום באירועים משמעותיים לרגל הילולת הקדושים זי"ע משה רבינו ע"ה האר"י הקדוש הרש"ש ורבי מרדכי שרעבי, הילולות המתקיימות בהשתתפות ראש הישיבה ובמעמד מאות משתתפים מסלתה ושמנה של עולם הקבלה מתוך לימוד תורה תפילות ותיקונים מיוחדים הנערכים לישועת הכלל והפרט.

סיומי הש"ס והזוהר הנערכים מעת לעת בהתרגשות רבה ברוב פאר והדר במטרה אחת ויחידה להגדיל תורה ולהאדירה, לחזק ולבצר את חומות היהדות ולהנחיל את מתיקות התורה.

לתפילות הנישאות בהיכלה של ישיבת נהר שלום אור יקר משלהן, בכל ימות ושנה ובפרט בימי הרחמים והסליחות, ערביי ראש חודש ימי הצומות וזעקתם, וכל הימים המסוגלים לישועת עם ישראל, בהיכל הישיבה ובמקומות הקדושים, בהילולות הצדיקים ובימי השובב"ים, נישאות תפילות זכות ומיוחדות הבוקעות ועולות השמימה להעתיר עבורנו על גאולתנו ועל פדות נפשנו.

עולם חסד יבנה – בבית התמחוי המזין באופן קבע למעלה ממאה סועדים, בקמחא דפיסחא המספקת את צרכי הפסח ללמעלה משלש מאות משפחות, בתמיכת כספיות מיוחדות למשפחות נזקקות בכל ימות השנה ובפרט לקראת ימי חג ומועד בהם מרובים צרכי עמך ישראל, הסיוע המיוחד הניתן ע"י ישיבת נהר שלום הוא פעמים רבות אויר לנשימה פשוטו כמשמעו לזקוקים לכך,

עולה על כולנה העזרה המיוחדת הניתנת ע"י ראשי הישיבה ורבניה שליט"א ביעוץ והכוונה בכל תחומי החיים, רפואת הגוף והנפש, בניית בית נאמן בישראל, חינוך ילדים, וכל נושא אחר הנצרך לקיום חיי משפחה זכים וטהורים ברוח ישראל סבא.

עמלנו אלו הם הבנים... כבר לימדונו חז"ל כי אם אין גדיים אין תיישים, אי לכך ובהתאם זאת בישיבת נהר שלום משקיעים בצורה היוצאת מן הכלל בבני הנוער והילדים, בימות החמה ובימות הגשמים בימים כתיקונם, צוות מרבני הישיבה מנחה ומכוון למוסדות הלימוד המתאימים ביותר עבור "צאן הקדשים" בארגון ישיבות בין הזמנים, ובימי הפגרה בארגון מסגרות בין הזמנים בהם ניתנת האפשרות ללמוד במסגרת קלה ונעימה ובתוספת מלגה נדיבה.

למען ידעו דורותיכם – ישיבת נהר שלום דואגת לעתיד הדורות הבאים ומוציאה לאור ספרי קבלה וביאורים על דרך הקבלה, סידורי הכוונות הידועים ברמתם, ספרי תפילות ותיקונים המשמשים את גדולי הדור, קונטרסים וחוברות וכםן סדרת ספרים על ימי המועדים והשבת, כמו כן מוציאה הישיבה עלונים וחוברות כאשר חלקם מופיעים אף בשפות שונות ונשלחות בדואר אלקטרוני אל כל רחבי העולם ליהודים הצמאים לדבר ה'.