באנר 150.150 זמני היום

באנר 150.150 מבחן דף היומי

קופות צדקה

באנר 150.300 גואלים את ביתו של הרב שרעבי שמאל

פרשת שבוע

פרשת תצוה - חס"ה לשבת

כיצד ניתן לתקן את הלבוש הרוחני שלנו? מה השטן ראה ונפל לאחוריו מרוב זעזוע? ומה צריך לכוין ב'אהבת עולם' בתפילה? • חידוש סיפור והלכה לפרשת תצוה

פרשת תרומה - חס"ה לשבת 

האם מי שתורם הוא נותן או לוקח? מדוע הוסיפו לבנימין הצדיק 22 שנה? והאם מותר לעבור לפני מי שאומר קדיש? • חידוש סיפור והלכה לפרשת תרומה

פרשת משפטים - חס"ה לשבת 

מה אפשר ללמוד מסמיכות הפרשיות של משפטים ותרומה? איזה דבר פלא אירע בעת שיחתם של הש"ך והמג"א? ואיזה חלק בתפילה נתקן ע"י פתקא שירדה מהשמים? • חידוש סיפור והלכה לפרשת משפטים

פרשת יתרו - חס"ה לשבת 

מה גורם להרבה אנשים לא להצליח בעבודת ה'? למה רופא מומחה הגדיל לחולה את הבעיה? ומה נכון לכווין בעת קריאת פרשת העקידה • חידוש סיפור והלכה לפרשת יתרו

הילולת הצדיקים

משה רבינו ע"ה

הילולת משה רבינו ע"ה • ליומא דהילולא ז' אדר

הרש"ש הקדוש: ר' שלום שרעבי זיע"א

מנפלאותיו • ליומא דהילולא י' שבט

מרן הבית יוסף

י"ג בניסן יום פטירת מו"ר מרן הבית יוסף

המקובל רבי אברהם בנימין הכהן זצוק"ל

חייו ופעליו • ליומא דהילולא ז' אדר

מועדי ישראל

מעלת ט"ו בשבט

בכל חג מתקנים ספירה אחרת, ט"ו בשבט הא תיקון היסוד של השנה כולה והתיקון נעשה במה שתיקנו רבותינו לאכול את הפירות ולתקנם

מו"ר המקובל רבי בניהו שמואלי שליט"א בקריאת המגילה

קריאת המגילה מפי מו"ר שליט"א בישיבתנו הקדושה

האדרא רבה והאדרא זוטא בנעימה מיוחדת

האזינו לראש הכולל רבי יוסף שמואלי שליט"א בקריאת האדרא רבה והאדרא זוטא | משולב לקריאה קלה

סיפור לחג פסח

אגרת אל הרב

ימי השובבי"ם

מעלת שמירת העינים

מעלת שמירת העינים

איך אפשר לתקן את פגם הברית?

עצות לתיקון פגם הברית

מנהגי ימי השובבי''ם

אילו הנהגות נכונות כדאי לאמץ בימים חשובים אלו?

תיקוני עוונות

איך אפשר לתקן עוונות בצורה כזו שגם הפגם למעלה יתוקן?

ספר תורה

פרשת שמות - חס"ה לשבת

מה ראה ה' בבני ישראל שעורר את רחמיו? איך יתכן שבת פרעה מוציאה את משה מהיאור בעוד שאביה מצוה להשליך לשם את כל התינוקות? ובמה כדאי להתחזק במיוחד בימי השובבי"ם • חידוש סיפור והלכה לפרשת שמות

פרשת חקת - חס"ה לשבת

מדוע קיבל דמא בן נתינא בשכרו דוקא פרה אדומה? מה היה כתוב בקמיע של הט"ז שהיה נותן לעקרות? וכל כמה זמן צריך לבדוק את המזוזות? • חידוש סיפור והלכה לפרשת חקת

פרשת בהעלותך - חסה לשבת

חסה לשבת פרשת בהעלותך - חידוש סיפור והלכה קצרים שתוכלו לומר בשולחן שבת - וכשספרו עליו לפני רבינו נחמן, אמר: כתוב "והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה" ...

חסה לשבת פרשת בהר בחקתי

חידוש סיפור והלכה קצרים שתוכלו לומר בשולחן שבת

מאמרים כללים

תיקון כרת

למה מועיל תיקון כרת? איך עושים אותו? והאם מועיל למנות שליח?

תיקון נפטרים

למי צריך לעשות תיקון נפטרים? האם התיקון מועיל גם לאדם רשע? ואיך בכלל עושים אותו?

שבת החודש

מצות קידוש החודש

חס"ה לשבת פרשת תצוה (זכור)

חידוש סיפור והלכה קצרים שתוכלו לומר בשולחן שבת

חגים

פדיון נפש ביום המסוגל 'זאת חנוכה'

בזאת חנוכה הנהגת הפלאות והניסים נעשית כמו טבע

חג שמחת תורה - חס"ה לשולחן החג

איך צריך להתייחס לתורה בתהיות החיים? מדוע בכה רבי ישראל סלנטר בשמחת תורה? והאם מותר למחוא כפיים בעת ההקפות כשהחג חל בשבת?  • חידוש סיפור והלכה לחג שמחת תורה

חג הסוכות - חס"ה לשולחן החג

למה עושים זכר רק לענני כבוד? למה אנחנו לא ישנים במיטה הקבועה שלנו? והאם יתכן שאדם אוכל ושותה בחג וזה לא נקרא שמחת חג? • חידוש סיפור והלכה לחג הסוכות

חס"ה לחג השבועות

חס"ה לחג השבועות זמן מתן תורתנו. מתנה זו "התורה הקדושה" מצד אחד זכות עצומה עם שכר עד בלי די, אך מצד שני גם חובה שמוטלת על כל אחד לעסוק בה

פדיון נפש

פדיון נפש

פדיון נפש בישיבה הקדושה ישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים אשר נערך על ידי מורנו ורבנו המקובל האלקי ר’ בניהו שמואלי שליט”א

גדולי ישראל עושים פדיון נפש

גדולי ישראל לדורותיהם היו עושים פדיון נפש בעת צרה הן לרבים והן ליחיד

מה זה הצלם?

מהו הצלם, מה תפקידו, מה קורה כשאדם חוטא ואיך אפשר להחזיר אותו?

זיווג

מה מיוחד ביום טו' באב שמסוגל לזיווג?

סגולת מחילת עוונות של היום הזה

בין המצרים

למה לבכות על החורבן? מה חסר עכשיו?

אחרי כמעט אלפיים שנות גלות בלי בית מקדש, קשה מאוד להבין מה היה לנו ומה הפסדנו, ודוקא בגלל זה צריך לבכות...

איך היינו מרגישים אילו השמש הייתה מפסיקה לזרוח???

משל נפלא שמסביר מדוע אנו לא מרגישים את חסרון בית מקדשנו

אלול והימים הנוראים

מעלת קריאת תיקוני הזוהר בחודש אלול

נהגו לקרוא תיקוני זוהר בימים שמראש חודש אלול עד יום הכיפורים ועל ידי כך יזכה שנשמתו תטהר

עצות מועילות לזכות ביום הדין

לקראת יום הדין הקרב ובא, ליקטנו מספר עצות השוות לכל נפש כדי לזכות בדין

איך אפשר להפוך לאדם חדש בזמן קצר?

בהתקרב ימי התשובה כדאי לזכור את העצה הנפלאה של הרש"ש הקדוש שכל העושה אותה - ערב הוא לו שיתהפך לאדם חדש!

קבלה

מהי תורת הקבלה?

מהי תורת הקבלה ומדוע היא נקראת תורת הסוד?

שמיטה

מהו פרוזבול ומדוע עושים אותו בסוף שנת שמיטה?

כל מה שרציתם לדעת על פרוזבול | טופס להורדה