קבוצת העידכונים

בשעת רצון עניתיך

הזוהר היומי 51

נציב יום

קופות צדקה

IMG-20231218-WA0019

תמונה של WhatsApp‏ 2024-01-16 בשעה 14.23.41_5b64d33e

קאבר מבחן דף היומי 119

קאבר זמני היום לשבוע פרשת נשא התשפד

פרשת שבוע

פרשת נשא - חס"ה לשבת 

איזה נסיון קשה יותר עוני או עושר? מה ביקשו לברר בית דין של מעלה עם החפץ חיים? ובאיזו ברכה בתפילה יכול לבקש כל חפצו? • חידוש סיפור והלכה לפרשת נשא

פרשת במדבר - חס"ה לשבת 

מהם התנאים להצלחה בלימוד התורה? איך ניחם רבי מנחם מנדל מקוצק את אימו כשבית העץ שלהם נשרף? ומה מובטח למי שיעסוק בתורה ברצף בליל שבועות? • חידוש סיפור והלכה לפרשת במדבר

פרשת בחקתי - חס"ה לשבת 

מה ראוי ללמוד מהשמש והירח? מה פשר הריח גן עדן שהריח המוכיח של פולנאה בבית הקברות? ומדוע לעולם נקרא את פרשת בחקתי לפני חג השבועות? • חידוש סיפור והלכה לפרשת בחקתי

פרשת בהר - חס"ה לשבת 

מדוע הגוף נמשל לעיר? איך הצליח הדיין להשכין שלום בין שני בעלי דין שרבו על חלקת קרקע? ואיזה דבר נוסף אירע ביום ל"ג בעומר? • חידוש סיפור והלכה לפרשת בהר

חגים

למה אוכלים מאכלי חלב בחג השבועות?

נהגו ישראל קדושים לאכול בחג השבועות מאכלי חלב, ונאמרו בזה מספר טעמים

קמחא דפסחא

חג הפסח, הוא ללא ספק גם "חג הנתינה", חג שבו אנו פותחים את דלת ביתנו ודלתות לבנו לכל מי שנזקק לכך, בלי זה, גם החג שלנו הוא לא חג!

פדיון נפש ביום המסוגל 'זאת חנוכה'

בזאת חנוכה הנהגת הפלאות והניסים נעשית כמו טבע

חג שמחת תורה - חס"ה לשולחן החג

איך צריך להתייחס לתורה בתהיות החיים? מדוע בכה רבי ישראל סלנטר בשמחת תורה? והאם מותר למחוא כפיים בעת ההקפות כשהחג חל בשבת?  • חידוש סיפור והלכה לחג שמחת תורה

מועדי ישראל

הילולת הרשב''י: ישועות מעל לדרך הטבע

על המעלה הגדולה להגיע לציונו ביום ההילולה ומקבץ סיפורי ישועות

ל''ג בעומר

ל''ג בעומר פדיון נפש

מתנות לאביונים

"כי כמו שנותן האיש הישראלי צדקה לעני ומתחסד עם העני, כן גורם שהקב"ה מתלבש את עצמו במידת החסד ומשפיע בחסדו לכל העולמות שפע רב וששון ושמחה" (ע"פ קדושת לוי)

מדוע נותנים זכר למחצית השקל?

נוהגים לתת צדקה בחודש אדר 'זכר-למחצית-השקל' שהיו נותנים באדר לצורך קרבנות הציבור. והזמן הטוב לנתינת הצדקה הוא לפני תפילת מנחה של תענית אסתר, ...

קבלה

האדרא רבה והאדרא זוטא בנעימה מיוחדת

האזינו לראש הכולל רבי יוסף שמואלי שליט"א בקריאת האדרא רבה והאדרא זוטא | משולב לקריאה קלה

מהי תורת הקבלה?

מהי תורת הקבלה ומדוע היא נקראת תורת הסוד?

מאמרים כללים

להיות בקיא בהלכות ברכות הנהנין

לברכות הנהנין יש חשיבות מיוחדת ובפרט שע"י הברכה מתקן את הנשמה המגולגלת באותו פרי, על כן מן הראוי שאדם יהיה בקי בהלכות אלו

תיקון כרת

למה מועיל תיקון כרת? איך עושים אותו? והאם מועיל למנות שליח?

תיקון נפטרים

למי צריך לעשות תיקון נפטרים? האם התיקון מועיל גם לאדם רשע? ואיך בכלל עושים אותו?

שבת החודש

מצות קידוש החודש

הילולת הצדיקים

משה רבינו ע"ה

הילולת משה רבינו ע"ה • ליומא דהילולא ז' אדר

הרש"ש הקדוש: ר' שלום שרעבי זיע"א

מנפלאותיו • ליומא דהילולא י' שבט

מרן הבית יוסף

י"ג בניסן יום פטירת מו"ר מרן הבית יוסף

המקובל רבי אברהם בנימין הכהן זצוק"ל

חייו ופעליו • ליומא דהילולא ז' אדר

ימי השובבי"ם

מעלת שמירת העינים

מעלת שמירת העינים

איך אפשר לתקן את פגם הברית?

עצות לתיקון פגם הברית

מנהגי ימי השובבי''ם

אילו הנהגות נכונות כדאי לאמץ בימים חשובים אלו?

תיקוני עוונות

איך אפשר לתקן עוונות בצורה כזו שגם הפגם למעלה יתוקן?

ספר תורה

פרשת שמות - חס"ה לשבת

מה ראה ה' בבני ישראל שעורר את רחמיו? איך יתכן שבת פרעה מוציאה את משה מהיאור בעוד שאביה מצוה להשליך לשם את כל התינוקות? ובמה כדאי להתחזק במיוחד בימי השובבי"ם • חידוש סיפור והלכה לפרשת שמות

פרשת חקת - חס"ה לשבת

מדוע קיבל דמא בן נתינא בשכרו דוקא פרה אדומה? מה היה כתוב בקמיע של הט"ז שהיה נותן לעקרות? וכל כמה זמן צריך לבדוק את המזוזות? • חידוש סיפור והלכה לפרשת חקת

פרשת בהעלותך - חסה לשבת

חסה לשבת פרשת בהעלותך - חידוש סיפור והלכה קצרים שתוכלו לומר בשולחן שבת - וכשספרו עליו לפני רבינו נחמן, אמר: כתוב "והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה" ...

חסה לשבת פרשת בהר בחקתי

חידוש סיפור והלכה קצרים שתוכלו לומר בשולחן שבת

פדיון נפש

פדיון נפש

פדיון נפש בישיבה הקדושה ישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים אשר נערך על ידי מורנו ורבנו המקובל האלקי ר’ בניהו שמואלי שליט”א

גדולי ישראל עושים פדיון נפש

גדולי ישראל לדורותיהם היו עושים פדיון נפש בעת צרה הן לרבים והן ליחיד

מה זה הצלם?

מהו הצלם, מה תפקידו, מה קורה כשאדם חוטא ואיך אפשר להחזיר אותו?

זיווג

מה מיוחד ביום טו' באב שמסוגל לזיווג?

סגולת מחילת עוונות של היום הזה

בין המצרים

למה לבכות על החורבן? מה חסר עכשיו?

אחרי כמעט אלפיים שנות גלות בלי בית מקדש, קשה מאוד להבין מה היה לנו ומה הפסדנו, ודוקא בגלל זה צריך לבכות...

איך היינו מרגישים אילו השמש הייתה מפסיקה לזרוח???

משל נפלא שמסביר מדוע אנו לא מרגישים את חסרון בית מקדשנו

אלול והימים הנוראים

מעלת קריאת תיקוני הזוהר בחודש אלול

נהגו לקרוא תיקוני זוהר בימים שמראש חודש אלול עד יום הכיפורים ועל ידי כך יזכה שנשמתו תטהר

עצות מועילות לזכות ביום הדין

לקראת יום הדין הקרב ובא, ליקטנו מספר עצות השוות לכל נפש כדי לזכות בדין

איך אפשר להפוך לאדם חדש בזמן קצר?

בהתקרב ימי התשובה כדאי לזכור את העצה הנפלאה של הרש"ש הקדוש שכל העושה אותה - ערב הוא לו שיתהפך לאדם חדש!

שמיטה

מהו פרוזבול ומדוע עושים אותו בסוף שנת שמיטה?

כל מה שרציתם לדעת על פרוזבול | טופס להורדה