קאבר זמני היום לשבוע פרשת תזריע התשפד

קאבר מבחן דף היומי 111

קופות צדקה

IMG-20231218-WA0014

תמונה של WhatsApp‏ 2024-01-16 בשעה 14.23.41_5b64d33e

 

באנר 150.300 גואלים את ביתו של הרב שרעבי שמאל

נהר שלום 75 צו התשפד4

שנה גודל טקסט

פרשת צו (פרה) - חס"ה לשבת 

מה הקשר בין זריזות ומחשבות? מדוע סירב הט"ז לקבל טלית חדשה מבני קהילתו? ומה ראוי לעשות במיוחד בערב שבת זו? • חידוש סיפור והלכה לפרשת צו


רבי יוסף שמואלי  | יום חמישי י"ח אדר ב' התשפ"ד  |  28.03.2024  |  12:50


קאבר חסה לשבת פרשת צו התשפד

חידוש

"צַו אֶת אַהֲרֹן" (ו, א)

אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות, אמר רבי שמעון: ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס (רש"י).

מעיר כאן האדמו"ר רבי יצחק מאיר מגור (בעל חידושי הרי"ם), לכל אבריו של האדם יש "כיס" - כעין כיסוי המסוגל למנוע ממנו לבל יעשה את הבלתי רצוי. הפה למשל, יש לו שפתים שבהן יכול הוא לסגרו כל אימת שהוא רוצה להמנע מדיבורים רעים, האוזן יש לה אַלְיָה שאפשר לכוף אותה לתוכה כדי שלא לשמוע דבר שאינו הגון, העין יש לה עפעף, וכן שאר האברים המשמשים את חושיו של האדם, לעומת זאת המחשבה אין לה כיס לכסות עליה, כי המחשבה משוטטת באדם בכל עת.

והנה מכיון שקרבן עולה בא לכפר על מחשבה רעה, לכן אמרה תורה בקרבן עולה "צו", שפירושו זירוז, כי צריך לזרז במקום שיש חסרון כיס היינו שמחשבת הלב מחוסרת כיס... (פנינים יקרים).

 

סיפור

נמצא כתוב בפנקס החברה קדישא של העיר לבוב, שרבנו הגאון בעל הטורי זהב לבש טלית קרועה מאד. טלית זו היתה ישנה נושנה והוא התעטף בה שנים רבות. כאשר ראו נשות העיר לבוב את רבנו הגאון עומד להתפלל בטלית קרועה וישנה, התנדבו כל הנשים לתת לו טלית חדשה. הן קנו טלית מהודרת והביאוה אליו, כאשר ראה הט"ז את הטלית החדשה, אמר לנשים: תשואות חן חן לכן על נדבת לבכן וטובכן, אך איני רוצה להתעטף בטלית חדשה, כי הטלית הישנה הזאת תעיד עלי בעולם הבא שלא היתה לי מחשבה-זרה בתפילת שמונה עשרה.

 

"ואש המזבח תוקד בו" (ו, ב)

מסופר שכאשר הרה"ק ה"אמרי אמת" מגור זצ"ל היה ילד כבן חמש ולמד בתלמוד תורה את פרשת השבוע, פנה אל המלמד בשאלה: מדוע הכתוב אומר "ואש המזבח תוקד בו" היה צריך לכתוב "ואש המזבח תוקד עליו" - על המזבח! לא ידע המלמד תשובה, ואמר: שאל את אביך. פנה הילד אל אביו, הרה"ק ה"שפת אמת" זצ"ל. שאלו אביו: נו, מה חשבת לומר? והילד ענה: לדעתי הכונה היא שאש המזבח תוקד בו - בכהן! הכתוב מדבר שהמצוה תקרין בו לקיימה בהתלהבות כאש הבוערת.

 

הלכה

פרשת פרה

א. גם מי שאינו נזהר לטבול בערב שבת, ישתדל מאוד ערב שבת קודש זו (פרשת פרה) לטבול זכר למקדש. וכן יתן צדקה בערב שבת זו, להפריש איש איש כפי יכולתו לצדקה, יתר על שאר הימים.

ב. מאחר ולדעת הרבה פוסקים קריאת פרשת פרה היא מצות עשה מהתורה, לכן יקראוה בספר תורה הכשר והמהודר ביותר שבבית הכנסת, ויכונו לצאת ידי חובה מן התורה. וטוב שהעולה מפטיר יאמר לפני כן לשם יחוד וכו'. 

ג. יש אומרים שאין מעלין קטן למפטיר לארבע פרשיות ויש מתירים. ומ"מ פרשת פרה שלדעת מרן והרבה פוסקים גם היא מן התורה אין להעלות קטן למפטיר, אלא שאם כבר עלה הקטן לא ירד. והשליח ציבור יקרא בס"ת להוציא הציבור ידי חובתם.

 


מוגש ע"י ראש כולל ישיבת המקובלים "נהר שלום" הרה"ג רבי יוסף שמואלי שליט"א
מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל רבי בניהו שמואלי שליט"א על פרשת השבוע

בברכת שבת שלום ומבורך!

עוד מאמרים

כיצד אפשר לדעת מה באנו לתקן בעולם?

איך בן אדם יוכל לדעת מה בא לתקן?

מעלת אמירת תהילים בערב ראש חודש

ערב ר"ח נקרא יום כיפור קטן. והטעם הוא כי ישראל מונין ללבנה שהוא רמז ללבנה העליונה (דהיינו רמז לשכינה) וכיון שיש למטה מיעוט וחסרון, כן למעלה. והצדיקים המצטערים ביסורי שכינה - כאשר היא מתחדשת, כן הם מתחדשים עמה" (ע"פ הראשית חכמה)

פרשת חיי שרה - חס"ה לשבת

במה אנחנו משקיעים יותר, בטרקלין או בפרוזדור? איך קרה שבת העשיר קיבלה חתן אחר מזה שהיה מיועד בתחילה? והאם מותר לאכול כשמתעוררים באמצע הלילה? • חידוש סיפור והלכה לפרשת חיי שרה

פרשת לך לך - חס"ה לשבת

מה הציע רבא לבני עירו בשביל שיהיו עשירים? האם מותר לעבור על עבירה בשביל למנוע הפסד ממוני? ומה מובטח לאדם שזהיר במצות ציצית? • חידוש סיפור והלכה לפרשת לך לך

חסה לשבת פרשת וארא

חידוש סיפור והלכה קצרים שתוכלו לומר בשולחן שבת

פרשת האזינו (שובה) - חס"ה לשבת

האם אפשר כבר לנוח אחרי שעברנו את יום הדין? מה יעשה אדם שעשה תשובה כמה פעמים ושוב חטא? והאם יום כיפור מכפר למי שציער את חבירו ולא פייס אותו? • חידוש סיפור והלכה לפרשת האזינו

פרשת וישב (שבת חנוכה) - חס"ה לשבת

מדוע יצר הטוב לא 'מנדנד' כמו היצר הרע? מה גרם למרן הבית יוסף להיפרד משותפו? והאם ממתינים לזמן רבינו תם גם במוצאי שבת חנוכה?  • חידוש סיפור והלכה לפרשת וישב

פרשת מטות מסעי - חס"ה לשבת

מה קורה כשאדם נודר נדר ולא מקיים אותו, עד כמה חשוב לדבר רק דברים טובים, ואיזה דינים מיוחדים יש החל מראש חודש אב? • חידוש סיפור והלכה לפרשת מטות מסעי

אשת חבר כחבר הרבנית לאה בת לאה

הרבנית לאה שרעבי ע"ה • נלב"ע כא שבט

מו"ר המקובל רבי בניהו שמואלי שליט"א בקריאת המגילה

קריאת המגילה מפי מו"ר שליט"א בישיבתנו הקדושה

שיתוף