קבוצת העידכונים

בשעת רצון עניתיך

הזוהר היומי 51

נציב יום

קופות צדקה

IMG-20231218-WA0019

תמונה של WhatsApp‏ 2024-01-16 בשעה 14.23.41_5b64d33e

קאבר מבחן דף היומי #123

קאבר זמני היום לשבוע פרשת חקת התשפד

 

שנה גודל טקסט

בשעת רצון עניתיך: הזכות להיות שותף בלימוד ליל שישי בשעת חצות

ליל שישי בשעת חצות, העולם עומד לרגע. חכמי ורבני ישיבת המקובלים "נהר שלום" מזכים אותך להשתתף בלימוד הקדוש ביותר ולהתברך לישועה במקום הקדוש ביותר ולפתוח שערי שמים


כ"ג חשון תשפ"ד | 7.11.2023 | 15:00


בשעת רצון עניתיך

23:20. אל צינת הלילה הירושלמי יוצאים בעת ובעונה אחת עשרות אברכים, מגיעים איש איש מביתו. הגמרא בידיהם, וספר התהלים הקטן צמוד ללוח ליבם. גם הטלית והתפילין נישאים בעוז...

23:26. את החושך שמסביב, קורעות אלומות אור על יד ישיבת נהר שלום, הם כבר הופכים לנחיל של אור, נחיל של אנשים המאירים את אפילת הליל.

23:30. עתה ניתן האות. עשרות אברכי חמד פותחים בתיקון חצות. הזעקות קוטעות את הדממה הלילית, הבכיות בוקעות רקיעים. תפילה מעומק הלב על השכינה הקדושה ועל עם ישראל השרויים בגלות, על בורא עולם שאיתנו בצרת הגלות, על הבית הגדול והקדוש...

00:30. ה'תיקון חצות' מסתיים בתפילת הרש"ש. עוברים לסדר לימוד. בית המדרש הופך כמרקחה, קול התורה מתנשא ועולה. עשרות אברכי חמד פזורים בבית המדרש, עוסקים בתורה בהתלהבות ובהתמדה.

02:30. זה עוד לא השתנה. עשרות ספרים כבר יצאו מהארון, עשרות עוד ייצאו. סדר הלימוד בעיצומו, והאוירה - לוהטת באור של קדושה ורוממות.

03:00. הקדוש ברוך הוא, ממקום שבתו בשמי שמים, מביט בהיכלה של 'נהר שלום'. עשרות אברכים שלא עלו על יצועם, וגם לא יעלו עליו הלילה. עוסקים הם בתורה, בתפילות, בתיקונים נשגבים. מי יבין ומי ישער איזו נחת רוח נעשית עכשיו בפמליא של מעלה?

03:15. בבית המדרש הרוחות סוערות. בשמים, בודקים מי נותן לאותם אברכים את הכח, מי מעניק להם את היכולת. שעת רחמים ורצון היא השעה הזאת, שערי שמים פתוחים. הזכויות של נותני הכח עולות ונקראות בבית דין של מעלה...

05:00. סדר הלילה מסתיים באמירת 'פיטום הקטורת' הארוך, ותפילה מיוחדת להסרת גזירות קשות. בשעה זו, כששערי השמים פתוחים לרווחה, התפילה מפלסת את דרכה לכסא הכבוד, נושאת את שמות הידידים, שבכלל עדיין נמים את שנתם.

07:30. בתום לילה ארוך, לימוד, תפילות ובקשות, מתקיימת ה'חלוקה'. הלומדים מקבלים מילגת הערכה, המהווה את המקור הבסיסי של צורכי שבת עבורם. כאשר אין הפרוטה מצויה, מילגה נדיבה המאפשרת קניית עופות ויין, חלות ודגים, לכבוד שבת קודש, מחממת את הלב ופותחת את הנשמה.

 

מו"ר ראש הישיבה הגאון המקובל רבי בניהו שמואלי שליט"א מעתיר בכל ליל שישי בחצות לילה בכותל המערבי על הזוכים לקחת לתמוך בלומדים.

התפילה מתחילה בתיקון חצות בבכי ובתחנונים, אמירת פסוקים המסוגלים בכוונות המקובלים ובדבקות עילאית, ולאחר מכן מעתיר מו"ר שליט"א על תורמי הישיבה ותורמי סדר הלימוד בליל שישי שם אחרי שם עם בקשותיהם.

היש זכות גדולה מלהחיות נפשות לקראת שבת המלכה? היש זכות גדולה מתפילת חצות ליל שישי ליד הכותל המערבי? היש זכות נעלה מצירוף מעלות אלה, למעלת הלימוד הנפלא בליל שישי בשעת רחמים ורצון?

עכשיו, אל תחשוב על הקשיים בפרנסה, על השלום בית התקוע, על הבת שצריכה זיווג ועל הנכד שאין לו ילדים. תחשוב על זה שאתה יכול לעזור להם, להושיע אותם!

עוד משפחה תקבל עזרה לצרכי שבת, עוד אברך ילמד תורה בליל שישי, והשם של יקיריך יתדפק לפני כסא  הכבוד. רבני ומקובלי הישיבה יזכירו את השמות, והבקשה תגיע עד למעלה ותפעל ישועות גדולות!

לבד מזה, קנית לעצמך זכות נצח של תורה וגמילות חסדים.

עכשיו נשאר לך רק לזכות!

 

לימוד ליל שישי / החזקת משפחה אחת לצרכי שבת שבת
סכום תרומה: 100.00 ₪ (כמות פעמים תכפיל את הסכום x*100.00)

לימוד ליל שישי / החזקת מניין משפחות לצרכי שבת אחת
סכום תרומה: 1,000.00 ₪ (כמות פעמים תכפיל את הסכום x*1,000.00)

לימוד ליל שישי / החזקת משפחה אחת לצרכי השבת לחודש
סכום תרומה: 400.00 ₪ (כמות פעמים תכפיל את הסכום x*400.00)

לימוד ליל שישי / החזקת מניין משפחות לצרכי השבת לחודש
סכום תרומה: 4,000.00 ₪ (כמות פעמים תכפיל את הסכום x*4,000.00)

שיתוף